Privacy Beleid

Sabine Lemmens Creaties gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf).
 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
 

Als klant kan u enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen over het aanbod van Sabine Lemmens Creaties. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van ons, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar sabine@ellement.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.

Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

 

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming. Als u een bestelling plaatst bij Sabine Lemmens Creaties kunnen we de volgende gegevens van u vragen: Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.

Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.

Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.


 

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Sabine Lemmens Creaties niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

 

Cookies
 

Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen - zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Sabine Lemmens Creaties worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen. 
 

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat De Banier uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dien uw verzoek in via email naar sabine@ellement.be, zo kunnen we dit snel afhandelen. 
 

Google Analytics
 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
 

Veiligheid
 

Sabine Lemmens Creaties heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.
Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Maestro zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Stripe dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Sabine Lemmens Creaties krijgen uw krediet kaart nummer niet te zien.

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Sabine Lemmens Creaties en Sabine Lemmens Creaties is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Sabine Lemmens Creaties via sabine@ellement.be.


Algemene voorwaarden

 

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende bestel- en verkoopvoorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden op deze webwinkel en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van Sabine Lemmens Creaties is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 

1. Hoe bestellen?
 

Bestellingen kunnen ons bezorgd worden via deze kanalen:
E-mail: sabine@ellement.be
Website: www.ellement.be
Opsturen naar: Spaanse Kroonlaan 41, 3000 Leuven

 

2. Aankoop en betaling
 

De overeenkomst tussen Sabine Lemmens Creaties en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Sabine Lemmens Creaties gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Sabine Lemmens Creaties heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
Sabine Lemmens Creaties bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij Sabine Lemmens Creaties gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.
Sabine Lemmens Creaties blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.
In geval van niet-tijdige betaling is Sabine Lemmens Creaties bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

 

3. Prijzen en artikelen
 

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sabine Lemmens Creaties is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Sabine Lemmens Creaties doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens of wanneer de leveranciers de producten niet meer leveren. In deze gevallen zal Sabine Lemmens Creatiesu zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door Sabine Lemmens Creaties voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
Het is mogelijk dat Sabine Lemmens Creaties op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Sabine Lemmens Creaties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

4. Leveringstermijn en transportkosten
 

U kunt uw bestelling afhalen bij Sabine Lemmens Creaties thuis. We rekenen dan geen transportkosten aan en brengen u op de hoogte wanneer uw bestelling klaarstaat.
Sabine Lemmens Creaties levert ook aan huis onder de volgende voorwaarden: gratis levering gelijkvloers bij een bestelling vanaf 50 euro, na aftrek van de eventuele korting, en inclusief btw.
Bij een bestelling voor minder dan 50 euro betaalt u transportkosten afhankelijk van het land van levering.

- voor België: 4,95 euro
- voor Nederland: 5,95 euro

De aangegeven leveringstermijn geldt alleen als aanwijzing en is niet bindend. Eventuele vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding. Het risico van de levering ligt bij de koper.
 

5. Bedenktijd en retourneren
 

Voor alle producten gekocht bij Sabine Lemmens Creaties heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet u dat schriftelijk of telefonisch kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. 

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Sabine Lemmens Creaties betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, waarvoor u de bijhorende verzendkosten betaalt.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
* Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
* Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere manier beschadigd is, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: Spaanse Kroonlaan 41, 3000 Leuven.
 

6. Controle en garantie
 

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan Sabine Lemmens Creaties.
De Banier volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Die zijn per merk verschillend en worden daarom altijd vermeld bij aankoop van uw artikel.
Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Sabine Lemmens Creaties, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud
 

Alle goederen blijven eigendom van De Banier totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.
 

10. Geschillen
 

Op de Algemene Voorwaarden van De Banier is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Leuven is bevoegd voor alle geschillen.
 

11. Intellectuele eigendomsrechten
 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Sabine Lemmens Creaties of rechthoudende derden.
 

12. Klachten
 

Als er – al onze goede zorgen ten spijt – toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust via sabine@ellementbe. We zoeken dan samen naar de beste oplossing.

Heverlee, België

sabine@ellement.be

0479 74 48 85
Privacy beleid